How-To

Błąd 1722 podczas instalacji środowiska Java 8.x

1

W trakcie instalacji środowiska Java 8, może pojawić się błąd 1722, uniemożliwiający dalszą instalację programu. Błąd ten dotyczy zarówno 32 jak i 64-bitowej wersji Javy.

Komunikat błędu:

Error 1722 . There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support Więcej >

Java 7: Dlaczego wyświetlany jest komunikat „Your Java version is insecure” ?

0

Java 7 począwszy od wersji oznaczonej numerem 7u10 a skończywszy na aktualnej 7u25 zawiera wbudowaną funkcję powiadamiania użytkownika, w przypadku stwierdzenia nieaktualności danej wersji lub pojawienia się nowych luk w zabezpieczeniach Javy. Użytkownik po napotkaniu strony zawierającej kod Javy (w przypadku nieaktualnej wersji) zostaje Więcej >

Instalacja „Internet Explorer 9” może zablokować mechanizm „Active Setup” w systemach Windows Vista / 7

0

Podczas instalacji "Internet Explorer 9" do gałęzi rejestru odpowiedzialnej za "Active Setup", dodawana jest komenda umożliwiająca prawidłową konfigurację programu po restarcie systemu. W celu uniknięcia sytuacji, w której użytkownik po instalacji IE9, przelogowuje się, postanowiono zablokować mechanizm "Active Setup" do czasu, aż zostanie Więcej >

Błąd w instalatorach „Adobe Flash Player 11 ActiveX” oraz „Adobe Flash Player 11 Plugin” 11.4.402.278

0

Problem dotyczy aktualnej wersji "Adobe Flash Player 11 ActiveX" oraz "Adobe Flash Player 11 Plugin" oznaczonej numerem "11.4.402.278". Błąd występujący w obu pakietach jest związany z nieprawidłowo  zdefiniowaną akcją w tabeli "CustomAction" oraz z numerem wersji produktu w tabeli "Property". Przyjrzyjmy się z bliska procesowi instalacji pakietu Więcej >

Błąd MSI 2769

0

Błąd "MSI 2769" jest dość często spotykanym błędęm, występującym podczas instalacji, reperacji lub deinstalacji pakietów wykonanych w "Microsoft Visual Studio" i bazujących na technologii ".Net Framework". Elementami powodującymi powstawanie tego błędu są najczęściej błędnie napisane klasy lub akcje ("Custom actions").

W poniższym opisie posłużono Więcej >

Błąd „The procedure entry point GetProcessImageFileNameW could not be located in the dynamic link library PSAPI.DLL” podczas instalacji Oracle Client 10g

0

Podczas instalacji Oracle Client 10g generowany jest błąd "The procedure entry point GetProcessImageFileNameW could not be located in the dynamic link library PSAPI.DLL". Z komunikatu błędu wynika, że w pliku "PSAPI.DLL" nie może zostać odnaleziony "entry point" do procedury „GetProcessImageFileNameW”. Błąd ten jest bardzo uciążliwy, ponieważ Więcej >

Transformacja (.mst) może nadpisać wpisy rejestru uaktualnione przez plik (.msp) podczas instalacji typu (.msi + .mst + .msp)

2

Plik aktualizacyjny typu "patch" (.msp) może, niepoprawnie uaktualnić wpisy w rejestrze w przypadku, gdy główny produkt jest instalowany wraz z plikiem transformacji (.mst). Jest to związane z kolejnością wykonywania poszczególnych zadań przez usługę "Windows Installera". Tranasformacja (.mst) instalowana wraz z głównym produktem (.msi), jest Więcej >

Użycie „unwise.exe” i „unwise32.exe” przy automatycznej deinstalacji oprogramowania

0

Pliki "unwise.exe" lub "unwise32.exe"  (tzw. deinstalatory) są elementami pakietu wykonanego w "WiseScript". Instalatory oprogramowania wykonane w tym języku mają zazwyczaj rozszerzenie typu ".exe" i są w pełni dostosowane do automatycznej instalacji bez interakcji ze strony użytkownika. Podczas instalacji pliki "unwise.exe" lub "unwise32.exe" Więcej >

Błąd MSI 1334 i 2602 przy aktualizacji plików instalacyjnych Adobe Acrobat Professional 9.0 do wersji 9.3.4

0

Kilka dni temu aktualizując "Adobe Acrobat Professional" z wersji 9.0 do aktualnej oznaczonej numerem 9.3.4 napotkałem na dwa bardzo ciekawe błędy "MSI". Poniżej zaprezentuje metodę obejścia tego problemu jak i bezpośrednią aktualizację plików instalacyjnych pakietu (tzw. "slipstreamed installation"). W celu wykonania aktualizacji, należy z płyty Więcej >

Specjalne foldery w Windows Installer

2

Windows Installer zawiera w sobie kikanaście zdefiniowanych "Property"  do obsługi standardowych folderów (np. "WindowsFolder" – wskazujący na folder Windows). Pozostałe foldery można obsłużyć poprzez zmienne środowiskowe (np. %ALLUSERSPROFILE%), które mogą być używane analogicznie do "Property" ale w trochę odmiennej postaci zrozumiałej dla Więcej >

Go to Top