InstallShield

InstallShield

InstallShield 2014

0

W połowie maja „Flexera Software” wprowadziła nową wersję „InstallShield” oznaczoną numerem „2014”. W porównaniu z poprzednią wersją wprowadzono następujące zmiany:

 • uproszczono proces instalacji aplikacji webowych i serwerowych poprzez dodanie wsparcia dla technologii Microsoft Web Deploy. Technologia ta pozwala na instalowanie aplikacji webowych Więcej >

AdminStudio 2013 R2

0

Do nowości, które pojawiły się w nowej wersji „AdminStudio” można zaliczyć m.in.

 • rozszerzono wsparcie dla „App Portal”
 • rozszerzono listę systemów dystrybucji o „Symantec Altiris Client Management Suite Server 7.5” oraz „AirWatch Server”
 • dodano możliwość wyboru „snapshot’u OS’u” przy testowaniu w „Test Center”
 • dodano wsparcie dla „App-V 5 SP2 Więcej >
InstallShield

InstallShield 2013 SP1

0

Na początku października „Flexera Software” wypuściła „Service Pack 1” przeznaczony dla „InstallShield 2013” poszerzający jego możliwości o wsparcie dla finalnej wersji „Windows 8.1”, „Windows Server 2012 R2” oraz „Visual Studio 2013”. Przed instalacją aktualizacji należy uaktualnić „FlexNet Licensing Server”, gdyż wersja dostarczona wraz z Więcej >

AdminStudio 2013

0

16-tego lipca Flexera wypuściła nową wersję "AdminStudio 2013". Do nowości, które pojawiły się w nowej wersji można zaliczyć m.in.

 • wsparcie  dla "Microsoft App-V" włącznie z wersją "App-V 5.0" oraz możliwość bezpośredniego edytowania pakietów App-V
 • dodatno wsparcie dla "Symantec Workspace Virtualization"
 • dodano "Virtual Desktop Assessment Więcej >
InstallShield

InstallShield 2013

0

Przed kilkunastoma dniami Flexera wypuściła nową wersję "InstallShield 2013". Do nowości, które pojawiły się w nowej wersji można zaliczyć m.in.

 • pełne wsparcie przy tworzeniu 64-bitowych pakietów. Wszystkie "custom akcje" zawarte w "InstallShield 2013", są dostępne również w wersji 64-bitowej (brak w wersji "Express Edition")
 • ulepszono wsparcie Więcej >
InstallShield

InstallShield 2012 Spring SP1

0

Przed kilkoma dniami "Flexera Software" wypuściła "Service Pack 1" przeznaczony dla "InstallShield 2012 Spring" poszerzający jego możliwości o wsparcie dla aktualnej wersji Windows 8, Windows Server 2012, Visual Studio 2012 i .NET Framework 4.5. Wprowadzono również wsparcie dla pakietów AppX – nowego formatu pakietów używanego już w Windows Store Więcej >

InstallShield

InstallShield 2012 Spring

0

Przed kilkoma dniami Flexera wypuściła nową wersję InstallShield o nazwie "InstallShield 2012 Spring". Do głównych nowości, które pojawiły się w nowej wersji oznaczonej wewnętrznym numerem 19 można zaliczyć m.in.

 • wsparcie dla Microsoft SQL Azure™
 • automatyczna kontrola updateów podczas instalacji pakietu
 • wsparcie (pre-release support) dla Więcej >
Go to Top