Na początku października „Flexera Software” wypuściła „Service Pack 1” przeznaczony dla „InstallShield 2013” poszerzający jego możliwości o wsparcie dla finalnej wersji „Windows 8.1”, „Windows Server 2012 R2” oraz „Visual Studio 2013”. Przed instalacją aktualizacji należy uaktualnić „FlexNet Licensing Server”, gdyż wersja dostarczona wraz z „InstallShield 2013” nie obsługuje wersji z SP1. Do wprowadzonych zmian należą m.in.

  • rozszerzenie języka skryptowego instalacji o komendy wspierające „Windows 8.1” oraz „Windows Server 2012 R2”
  • dodanie wsparcia dla „Microsoft Visual Studio 2013”
  • rozszerzenie listy zależności (prerequisites) o „Microsoft SQL 2012 Express SP1”
  • ulepszenie mechanizmu uaktualniania kodu produktu („ProductCode”) w projektach zawierających wiele instancji

Więcej na temat na stronach Flexery:

Q210472: InstallShield 2013/InstallShield 2013 SP1 Release Notes

Q210475: InstallShield 2013 Express Edition/InstallShield 2013 Express Edition SP1 Release Notes

Be Sociable, Share!