W połowie maja „Flexera Software” wprowadziła nową wersję „InstallShield” oznaczoną numerem „2014”. W porównaniu z poprzednią wersją wprowadzono następujące zmiany:

  • uproszczono proces instalacji aplikacji webowych i serwerowych poprzez dodanie wsparcia dla technologii Microsoft Web Deploy. Technologia ta pozwala na instalowanie aplikacji webowych m.in do Microsoft? Azure? w chmurze
  • wsparcie dla instalacji baz danych  Microsoft? Azure? SQL Database w chmurze
  • rozszerzone wsparcie dla Modern Displays and User Interfaces. Wszystkie projekty utworzone w „InstallShield 2014” są teraz typu „DPI-Aware” i są w pełni zgodne z User Experience
  • wprowadzono mechanizm sprawdzania aktualnej wersji instalera, podczas statu instalacji w produktach typu „Suite”. Mechanizm ten, pozwala na kontrolowanie aktualnej wersji instalatora produktu, nawet w trybie serwisowym (tzw. maintenance mode)
  • wsparcie dla Upgrade Multi-Instance Installation (aktualizacji wielowątkowych instalacji). Mechanizm ten pozwala na zaktualizowanie wybranych przez użytkownika instancji, zainstalowanych już w systemie. Obsługiwane są zarówno „major” jak i „minor upgrades”
  • uruchamianie wirtualnych maszyn bezpośrednio z InstallShield IDE. Wsparcie dla VMware? vSphere, VMware Workstation i Microsoft Hyper-V?

Więcej informacji na stronach Flexery:

What´s New in InstallShield 2014

Be Sociable, Share!