Podczas instalacji "Internet Explorer 9" do gałęzi rejestru odpowiedzialnej za "Active Setup", dodawana jest komenda umożliwiająca prawidłową konfigurację programu po restarcie systemu. W celu uniknięcia sytuacji, w której użytkownik po instalacji IE9, przelogowuje się, postanowiono zablokować mechanizm "Active Setup" do czasu, aż zostanie wykonany restart systemu. Zrealizowano to poprzez dodanie do gałęzi rejestru "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components" wpisu o nazwie "NoIE4StubProcessing" i wartości "Y".

Wpis w rejestrze blokujący mechanizm "Active Setup"

Rys.1.Wpis blokujący mechanizm "Active Setup" w Windows.

Dodatkowo do gałęzi "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce", dodano wpis, o nazwie "NoIE4StubProcessing",

Wpis w rejestrze usuwający blokadę mechanizmu "Active Setup"

Rys.2.Wpis usuwający blokadę mechanizmu "Active Setup" w Windows.

usuwający po restarcie systemu wyżej opisaną wartość rejestru, odblokowując przez to mechanizm "Active Setup". Na pierwszy "rzut oka", wszystko wygląda poprawnie, ale tylko wtedy gdy, pracujemy na koncie posiadającym lokalne uprawnienie administracyjne. Co stanie się w przypadku, gdy po restarcie, do systemu zaloguje się użytkownik, nie posiadający lokalnych uprawnień administracyjnych (np. zwykły użykownik domenowy) ?

Komeda zawarta w kluczu "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce" nie zostanie prawidłowo wykonana, gdyż standardowy użytkownik nie ma wystarczajacych uprawnień do modyfikacji gałęzi rejestru "HKLM". "Internet Explorer 9" zostanie oczywiście zainstalowany w systemie, zwolnione po restarcie zasoby zostaną nadpisane nowszymi, natomiast mechanizm "Active Setup" pozostanie dalej zablokowany, gdyż wpis w rejestrze blokujący go, nie zostanie usunięty z powodu braku wystarczających uprawnień.

Nie trzeba chyba dalej wyjaśniać, co stanie się w przypadku instalacji kolejnych pakietów, zawierających "Active Setup" – komendy, które powinny zostać wykonane po kolejnym zalogowaniu się do systemu, nie będą wykonywane, a to z kolei pociągnie za sobą szereg problemów, z nie do końca poprawnie zainstalowanymi aplikacjami w systemie Windows.

Rozwiązanie:

1. Przy manualnej instalacji z uprawnieniami administracyjnymi należy wykonać restart systemu, ponownie zalogować sie i "przeklikać" procedurę konfiguracujną IE9. W trakcie logowania się do systemu użytkownika z prawami administracyjnymi, opisane powyżej klucze rejestru zostaną automatycznie usunięte odblokowując przez to mechanizm "Active Setup"

2. Podczas tzw. "rolloutu" IE9, należy dodać do końcowej sekwencji, komendę usuwającą wpis "NoIE4StubProcessing" z galęzi rejestru, odpowiedzialnej za mechanizm "Active Setup".

Przykładowo:

reg.exe DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components" /v "NoIE4StubProcessing" /f"

Opisany powyżej problem dotyczy aktualizacji Internet Explorera do wersji 9, w systemach Windows Vista oraz 7 (32 / 64-bitowych).

Be Sociable, Share!