Po dosyć sporej fali krytyki spowodowanej wprowadzeniem poprawki KB2918614, Microsoft udostępnił następną o numerze KB3008627, umożliwiającą dokładniejszą konfigurację usługi Windows Installera. Jak pamiętamy, po instalacji KB2918614, większość pakietów msi zainstalowanych w systemie przed tą poprawką, przy próbie naprawy generowała komunikat UAC proszący o wyższe uprawnienia. Działo się tak dlatego, że usługa Windows Installer (po instalacji KB2918614) podczas reinstalacji, każdorazowo sprawdzała hashe kopii pakietów msi umieszczonych w cache („%WinDir%\Installer”). Skutkiem tego było to, że wszystkie pakiety zainstalowane przed tą poprawką przy próbie reinstalacji, traktowane były jak nowe pakiety instalacyjne, wymagające podwyższonych uprawnień. W KB3008627 naprawiono tą niedogodność, poprzez możliwość dodania wpisów rejestru, wyłączjących mechanizm kontroli haschów w pakietach.

Hash pakietu po instalacji KB2918614

Hash pakietu w cache’u („%WinDir%\Installer”) po instalacji KB2918614

Wpisy rejestru wyłączające mechanizm kontroli hashów w pakietach.

W kluczu

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer

należy dodać wpis

?NoUACforHashMissing?, typu ?REG_DWORD? i przypisać mu wartość ?1?

Więcej informacji o KB3008627 na stronach Microsoftu.

Be Sociable, Share!